بهنام مسموعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
 
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:۷۳۹۱۹۸۳۶۸۸
شماره تماس:۴۴۳۳۹۴۲۳-۰۷۱ 
نمابر: ۴۴۳۶۱۲۸۰-۰۷۱ داخلی ۷
پست الکترونیک: behnam.masmouei@gmail.com