ریاست
  دکتر علیرضا توکل

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی
 
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
شماره تماس:44339423-071 
نمابر: 44361280-071 داخلی 7
پست الکترونیک: tavakolar@Sums.ac.ir 

شرح وظایف: 
  • نظارت بر عملکرد معاونین و ایجاد هماهنگی در امور آموزشی،پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی و اداری مالی
  • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به واحدهای مختلف
  • ارزیابی عملکرد سالیانه واحدهای مختلف
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات ریاست دانشگاه
  • مدیریت برنامه ریزیهای سالیانه و استراتژیک
  • تلاش در جهت ارتقاء علمی - فرهنگی کادر آموزشی ،اداری و دانشجویان
  • مدیریت برنامه عملیاتی واحدهای مختلف و ارائه بازخورد به آنها
  • نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف و ارائه بازخورد به آنها
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/20
تعداد بازدید:
798
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
تلفن:
987144361280+
 987144349592+
پست الکترونیک: abadnurse@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) شهرستان آباده می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal