مسئول و کارشناس دفتر
 
منصور سخندانی
سمت: مسئول دفتر استعدادها و عملکردهای درخشان دانشکده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
 
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
شماره تماس: 44361280-071 داخلی 4
نمابر: 44361280-071 داخلی 7
پست الکترونیک: sokhandany@sums.ac.ir 

 
 
مریم مسعودی
سمت: کارشناس دفتر استعدادها و عملکردهای درخشان دانشکده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
شماره تماس: 44361280-071
نمابر: 44361280-071 داخلی 7
پست الکترونیک: @sums.ac.ir 

 شرح وظایف مسئول هسته استعدادهای درخشان دانشکده
  • شناسایی، جذب و سازماندهی فعالیتها و هدایت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده
  • پیگیری امور اجرایی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با دانشجویان استعداد درخشان که از طریق دانشکده، دانشگاه، یا وزارت متبوع ارجاع می گردد
  • پیگیری ثبت اطلاعات دانشجویان استعدادهای درخشان و دانشجویان نخبه با توجه به آئین نامه های مربوطه
  • برنامه ریزی و اجرای مطلوب برنامه های مرتبط با فعالیت های دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه که به دانشکده محول می گردد مانند جشن دانش و پویش و روز معرفی دانشگاه
  • برگزاری جلسات منظم با دانشجویان عضو هسته استعداد درخشان دانشکده به منظور آگاهی از نیازها و مشکلات احتمالی موجود و انعکاس آن به مسئولان دانشکده و دانشگاه و پیگیری تا حصول نتیجه
  • شرکت در جلسات دانشکده ای و دانشگاهی مرتبط با حوزه عملکرد هسته استعداد درخشان دانشکده
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/19
تعداد بازدید:
179
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
تلفن:
987144361280+
 987144349592+
پست الکترونیک: abadnurse@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) شهرستان آباده می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal