معاونت آموزشی
  بهنام مسموعی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
مرتبه علمی: مربی
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
شماره تماس: 44361280-071 داخلی 4
نمابر: 44361280-071 داخلی 7
پست الکترونیک: 

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) آباده

1-نظارت برحسن اجرای مقررات وضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

2-پیگیری امور خدمات آموزشی(ثبت نام،حضورغیاب،ریزنمرات ،فارغ التحصیلی وغیره)  

3-رسیدگی به مشکلات ونیازهای درسی دانشجویان ودرخواست های نقل انتقال،میهمان وانصراف

4-برگزاری جلسه شورای آموزشی به منظور بررشسی مشکلات آموزشی وارائه راه حل

5-تهیه وتدوین برنامه های کلاس هفتگی وبرنامه های کارآموزشی در عرصه مربوط به هر ترم وهماهنگی مربوطه

6-انتخاب اساتید حق التدریس ومدعو

7-پیگیری ارزیابی اساتید وحضور وغیاب آنها

8-پیگیری امور مشاوره ودانشجویی

9-تشکیل هسته استعداد های درخشان ونظارت برعملکرد آنها

10-راند وبازدید بالینی از مراکز درمانی وبخشهایی که دانشجویان کارآموزی دارند.

11-دریافت بخشنامه ودستوالعمل وطرح در شورای آموزشی دانشکده وانجام اقدامات ضروری وارسال پاسخ های ضروری مربوطه

12-نظارت برحسن اجرای امتحانات میان ترم وپایان ترم

13-شرکت در شورای مدیران بیمارستانها جهت بحث وبررسی مشکلات بالینی

14-پیگیری امور مربوط به برگزاری مراسم های خاص از جمله روز معرفی دانشگاه و...

تاریخ به روز رسانی:
1399/08/12
تعداد بازدید:
1090
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
تلفن:
987144361280+
 987144349592+
پست الکترونیک: abadnurse@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) شهرستان آباده می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal