امور خوابگاه ها
 
زهرا فرخی
سمت: مسئول امور خوابگاه ها
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
شماره تماس: 44361280-071 داخلی 1
نمابر: 44361280-071 داخلی 7
پست الکترونیک: farokhiz2012@yahoo.com

شرح وظایف مسئول امور خوابگاه های دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) آباده

1-اسکان دانشجویان جدید الورود در خوابگاه

2-فراهم کردن کلیه امکانات رفاهی برای دانشجویان در خوابگاه در حد امکان

3-کنترل وضعیت رفت و آمد دانشجویان از طریق سرپرستی و انتظامات خوابگاه

4-حفظ و نگهداری اموال در خوابگاه ها از طریق بازدید و بررسی اموال و بازدید های مستمر

5-بررسی میزان بدهی و تسویه حساب با دانشجویان ساکن خوابگاه

6-نظارت کلی بر خوابگاه ها از نظر عمرانی ،فرهنگی،رفاهی از طریق سرپرستی و بازدید های مستمر

7-نظارت بر کار دانشجو از طریق سرپرستی خوابگاه ،بازدید های مستمرو انتظامات خوابگاه

8-انجام دیگر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

هدف کلی امور خوابگاه ها

ساماندهی و ارتقاء ارائه خدمات خوابگاهی  و رفاهی به دانشجویان ساکن در خوابگاه ها

 

اهم فعالیت :

- اسکان دانشجویان :

1.       اسکان دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه

2.       فراهم کردن کلیه امکانات رفاهی برای ایشان در خوابگاه

- کنترل وضعیت رفت و آمد دانشجویان به خوابگاه ها :

1.       از طریق سرپرستی خوابگاه                                                                                     

2.       از طریق انتظامات خوابگاه

3.       دستگاه الکترونیکی حضور و غیاب و چک کردن آن به صورت روزانه

- حفظ و نگهداری اموال در خوابگاه ها :

1.       بازدید و بررسی اموال به صورت هفتگی و ماهیانه توسط پرسنل این اداره  

2.       بازدید مستمر  توسط پرسنل کارگاه فنی با نظارت کارشناسان این اداره

- بررسی میزان بدهی و تسویه حساب با دانشجویان ساکن خوابگاه

- نظارت کلی بر خوابگاه ها از نظر عمرانی- فرهنگی- رفاهی  :

1.       از طریق سرپرستی خوابگاه

2.       از طریق بازدیدهای مستمر به صورت هفتگی و حتی روزانه توسط کارشناسان این اداره

- نظارت بر کار دانشجو :

1.       از طریق سرپرستی خوابگاه

2.       از طریق بازدید های مستمر به صورت هفتگی یا حتی روزانه توسط کارشناسان این اداره

3.       از طریق انتظامات خوابگاه

 
 
 


تاریخ به روز رسانی:
1399/07/01
تعداد بازدید:
556
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
تلفن:
987144361280+
 987144349592+
پست الکترونیک: abadnurse@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) شهرستان آباده می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal