نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse آموزش1آموزش1
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse مگامنو دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده_1مگامنو دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده_1
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
پردیس خودگردان
ارتباط با ما
Collapse منو شو_دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده_1منو شو_دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده_1
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse ریاست_پرستاری آبادهریاست_پرستاری آباده
درباره ریاست
پیام ریاست
ارتباط با ما
Collapse روابط عمومی_آبادهروابط عمومی_آباده
روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
Collapse معاونت آموزشی_پرستاری آبادهمعاونت آموزشی_پرستاری آباده
معرفی معاونت
کارشناس آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر استعدادها و عملکردهای درخشان</span>دفتر استعدادها و عملکردهای درخشان
معرفی دفتر
مسئول و کارشناس دفتر
شرایط عضویت
فرم ها، راهنماها و آئین نامه ها
پیوندهای مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته استاد مشاور</span>کمیته استاد مشاور
معرفی کمیته
اساتید مشاور
فرم ها و آئین نامه ها
آئین نامه های آموزشی
فرم ها و راهنماها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقویم آموزشی</span>تقویم آموزشی
تقویم آموزشی ورودی های ماقبل 99
تقویم آموزشی ورودی 99
برنامه امتحانات و دروس
سیستم سبا
Collapse پژوهشی_آبادهپژوهشی_آباده
معرفی معاونت
کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشجویی</span>کمیته تحقیقات دانشجویی
اهداف
حیطه فعالیت ها
ارکان کمیته
همایش ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آدرس سازمانی(Affiliation)دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقالات و منابع علمی</span>آدرس سازمانی(Affiliation)دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مقالات و منابع علمی
اساتید
دانشجویان
امور همایش ها وکنگره های علمی
Collapse پرستاری_آبادهپرستاری_آباده
معرفی رشته
اعضای هیأت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقاطع تحصیلی</span>مقاطع تحصیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی</span>کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی آموزشی</span>برنامه ریزی آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقویم آموزشی</span>تقویم آموزشی
تقویم آموزشی دانشجویان ورودی ماقبل99
تقویم آموزشی دانشجویان ورودی99
کاتالوگ رشته
برنامه کلاسی
برنامه امتحانات
دروس ارائه شده
Collapse فرهنگی_آبادهفرهنگی_آباده
معرفی معاونت
مدیر فرهنگی دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور فرهنگی</span>مدیریت امور فرهنگی
کانون های فرهنگی
انجمن های علمی دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور دانشجویی</span>مدیریت امور دانشجویی
امور رفاه
امور خوابگاه ها
امور تغذیه
امور نقلیه
Collapse مگامنو (backup99)دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آبمگامنو (backup99)دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آب
حوزه ریاست
معاونت ها
گروه آموزشی
کتابخانه
ارتباط با ما
Collapse مگامنو دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آبادهمگامنو دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده
حوزه ریاست
معاونت ها
گروه آموزشی
کتابخانه
ارتباط با ما
Collapse دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آبادهدانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست</span>حوزه ریاست
درباره دانشکده
ریاست
روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه آموزشی</span>گروه آموزشی
پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
معرفی
آئین نامه
کارکنان
جستجو در کتابخانه های علوم پزشکی شیراز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با ما</span>ارتباط با ما
اطلاعات تماس
ارتباط با ما
انتقادات و پیشنهادات
Collapse متفرقه_دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آبادهمتفرقه_دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده
شبکه های اجتماعی
کپی رایت
نقشه سایت
رویدادها
اخبار
openday
تاریخچه دانشکده
معرفی رشته پرستاری
دانشجویان برتر
سؤالات متداول
آرشیو اخبار واحدها
آدرس دانشکده
دانشجویان جدیدالورود
Collapse مگامنو دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده_backupمگامنو دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده_backup
معرفی دانشکده
آموزش
پژوهش
خدمات
پردیس خودگردان
ارتباط با ما
Collapse منو سمت راستمنو سمت راست
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111
Collapse تست منو راستتست منو راست
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها111111111
Collapse منو شو_دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آبادهمنو شو_دانشكده پرستاري حضرت زهراء (س) آباده
لینک یک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک دو</span>لینک دو
لینک سه
آموزش
کمیته ها
کمیته ها111111111دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:7391983688
تلفن:
987144361280+
 987144349592+
پست الکترونیک: abadnurse@sums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) شهرستان آباده می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal