سید علی اصغر سعادت

مدرک تحصیلی: سطح۲ رشته فقه و اصول
آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - ابتدای بلوار بوعلی - ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان - دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س)
کد پستی:۷۳۹۱۹۸۳۶۸۸
شماره تماس: ۴۴۳۶۱۲۸۰-۰۷۱
نمابر: ۴۴۳۶۱۲۸۰-۰۷۱ داخلی ۷
پست الکترونیک:seyedaliasgharsaadat@gmail.com