نام و نام خانوادگي:حميد يزدانپناه
سمت: مسئول فني و تأسيساتشرح وظائف

1- بررسي و نيازها و اقدامات مربوطه با هماهنگي مديريت دانشكده در امور محوله
2- پيش بيني و رفع نيازهاي تاسيساتي – تعميراتي و كليه بخش هاي دانشكده
3- رفع عيوب دستگاهها 
 4- آماده سازي و سرويس كليه دستگاهها در زمان هاي مورد نياز 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-29 18:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ