كميته تحقيقات دانشجويي

کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته ای است دانشجوی، تحت نظارت معاونت پژوهشی و تحقیقات دانشکده که بر اساس رسالت های آموزشی و پژوهشی دانشکده در جهت ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشجویان بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید. این کمیته همچنین مصمم است در راستاي سياستهاي پژوهشي كشور بستري مناسب براي بروز و ظهور خلاقيتها و كشفيات و ارتقاء سطح فعاليتهاي كيفي و كمي و فعاليتهاي پژوهشي دانشجويي فراهم نمايد و در نهايت با بكارگيري نتايج تحقيقات براي ايجاد تغيير مناسب استفاده عيني و مؤثر از نتايج بدست آمده را فراهم سازد.


اهداف

- ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور

- ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده

- ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعداد های دانشجویان

- ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان

- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی کمیته از فعالیت های پژوهشی دانشجویان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-8 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ