سرپرست

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی: مریم مسعودی

سرپرست یک عضو هیأت علمی است که با پیشنهاد معاون آموزشی پژوهشی و حکم ریاست دانشکده به این عنوان منصوب می شود.

شرح وظایف
- نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه آن- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه ها در جهت اهداف کمیته- انجام امور اداری و مالی کمیته- تنفیذ حکم دبیر- عزل دبیر- انتصاب مسئولین واحدهای مختلف کمیته با پیشنهاد دبیر


 

دبیر

دبیر کمیته: محمد رضا کشاورز( دانشجوی کارشناسی پرستاری)

دبیر یکی از اعضاء فعال کمیته بوده که بر اساس توانایی های علمی و پژوهشی و ممتاز بودن مسائل اخلاقی و ارزشی با حکم سرپرست کمیته به مدت محدود به این عنوان منصوب می گردد.

شرح وظايف
- نظارت بر حسن اجرای واحدهای تابعه کمیته- انجام هماهنگی بین واحدهای تابعه کمیته- پیگیری آموزش مربوط به ارتباط کمیته با کمیته های دانشگاه های دیگر، سمینارها و کنگره های دانشجویی دانشگاه ها.- ارائه برنامه یکساله علمی- آموزشی و پژوهشی و اجرایی به سرپرست کمیته جهت طرح در شورای پژوهشی کمیته- انجام امور داخلی کمیته- ارائه گزارش کار واحدها به سرپرست کمیته و شورای پژوهشی


 

 

واحد آموزش

مسئول واحد آموزشی: پژمان نجات(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

یکی از واحدهای کمیته که شامل سه زیرمجموعه می باشد:

الف)کارگاه های روش تحقیق

ب)کلاس های آموزشی

ج)کنفرانس ها و سمینارها

شرح وظایف
- برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی نظیر روش تحقیق ...- برگزاری کلاس های آموزشی کامپیوتر و زبان انگلیسی- برگزاری کارگاه اصول مقاله نویسی- برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی


واحد پژوهش

مسئول واحد پژوهشی: سمیه دوستی(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

 

 

زیرمجموعه ای از کمیته تحقیقات می باشد که مسئول آن از دانشجویان علاقمند به امور پژوهشی می باشد که به پیشنهاد دبیر توسط سرپرست کمیته تعیین می گردد.

شرح وظایف
-
برنامه ریزی سیاست های پژوهشی کمیته و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیته- تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی- بکارگیری تعداد دانشجوی علاقمند به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش- راهنمایی و کمک دانشجویان جهت انجام طرح تحقیقاتی- نظارت و کنترل بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی دانشجویان- هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی دانشجویان- ارائه گزارش کار واحد تحت فعالیت خود به دبیر و سرپرست


واحد روابط عمومی

مسئول واحد روابط عمومی: علی فرهمند(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

شرح وظایف
- اطلاع رسانی و معرفی کمیته تحقیقات به دانشجویان جدید الورود- برنامه ریزی فعالیت های واحدهای مختلف کمیته در آینده- ارتباط با نهادها، موسسات و ارگان های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی- تجهیز واحد سمعی و بصری کمیته و ارائه اسلاید و فیلم های آموزشی برای اعضاء- ارسال مقالات پژوهشی جهت شرکت در همایش ها و کنگره های سراسری برگزار شده در دانشگاه های سراسر کشور- ثبت نام از اساتید و دانشجویان جهت امور مختلف- دعوت از اساتید برای راهنمایی و نظارت بر بخش های مختلف کمیته- ارتباط با رسانه های مختلف از جمله مطبوعات به منظور تهیه گزارش خبری- تشکیل جلسات هفتگی جهت هماهنگی بین واحد های مختلف- تهیه گزارش از فعالیت ها و عمکردهای واحدها و ارائه آن به دبیر و سرپرست کمیتهواحد کامپیوتر

مسئول واحد کامپیوتر: کمال خلیلی (دانشجوی کارشناسی پرستاری)

شرح وظایف
- کمک به واحدهای مختلف جهت انجام امور کامپیوتری و تایپی و ایجاد بانک اطلاعات- راهنمایی دانشجویان جهت جستجوی مقاله از اینترنت- کمک به واحد آموزش جهت برگزاری کلاس های آموزشی
Word,Spss,PowerPoint,Internet- به روز کردن اطلاعات سایت کمیته تحقیقات- تهیه خدمات اسلاید و ترانسپرنسی های مناسب با نقش های کامپیوتری برای واحدهای مختلف
واحد نشریه

مسئول واحد نشریه: محمود ریئسی(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

شرح وظایف
نگارش مطالب دانشجویی علمی و فرهنگی و ... جهت ارتقای آگاهی دانشجویان و تسهیل کار گروهی در نشریات دانشجویی صورت می گیرد.واحد تألیف و ترجمه

مسئول واحد ترجمه و تالیف: الهام محمدی(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

شرح وظایف
جهت تقویت پایه دانش در دانشگاه ها و ترغیب دانشجویان به کار گروهی نیاز به ترجمه کتب مورد نیاز و در اولویت می باشد که در این واحد امکان این کار فراهم آمده است.مسئول هسته های علمی- پژوهشي : محمدرضا نعمت الهی(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

 

 

مسئول واحد اجرایی و ترویج: مریم آقایی(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

 

 

مسئول اردوهای علمی: رسول مهمی(دانشجوی کارشناسی پرستاری)

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-8 15:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ