ردیف
لیست تجهیزات آزمایشگاه آناتومی
تعداد
1
مدل مغز با نمايش آرتري ( 9 قسمتي )
1 عدد
2
مدل آموزش بانداژ اندام فوقاني
1 عدد
3
مدل آموزش بانداژ اندام تحتاني
1 عدد
4
مدل اسكلت استاندارد گوش 3 برابر اندازه طبيعي ( 6 قسمتي )
1عدد
5
مدل اسكلت استاندارد چشم با پلك و سيستم اشکی 5 برابر اندازه طبيعي ( 8 قسمتي )
1 عدد
6
مدل قلب با تيموس (3 قسمتي )
1 عدد
7
مدل نيم تنه( 16 قسمتي)
1 عدد
8
مدل نمايش مغز نوروآناتوميك 2 برابر اندازه طبيعي ( 4 قسمتي )
1 عدد
9
مدل نمايش سيستم گوارشي ( 3 قسمتي )
1 عدد
10
مدل نمايش حنجره 2 برابر اندازه طبيعي ( 7 قسمتي )
1 عدد
11
مدل نمايش پوست نرمال و سوخته
1 عدد
12
مدل نمايش جمجمه رنگي ( 22 قسمتي )
1 عدد
13
مدل اسكلت انسان
1 عدد
14
مدل سیستم گردش خون
1 عدد
15
مدل اسکلت استاندارد با نمایش لیکامنت و سر ماهیچه
1 عدد
16
مدل نیم تنه بازو و نمایش پرده صفاق (18 قسمتی)
1عدد
17
مدل سیستم ادراری(5 قسمتی)
1عدد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-31 13:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ