شرح وظايف كارشناس آموزش
    1-     ثبت نام و تشكيل پرونده دانشجويان جديد الورود
    2-      همکاری وهماهنگی با معاونت آموزشی دربرنامه ریزی آموزشی هر نیمسال
    3-      انجام امور انتخاب واحد دانشجويان (قبل ،بعد وموقع انتخاب واحد)
    4-      نصب کلیه برنامه ها دربرد ودرج درسایت دانشکده
    5-      ارسال برنامه های کارآموزی و کارآموزی درعرصه به درمانگاههای مراکز بهداشت و بیمارستانهای شیراز , لار و گراش
    6-     ارسال برنامه دروس تئوری : کارآموزی و کارآموزی در عرصه برای اساتید مربوطه و هماهنگی دوباره بعد از ارسال برنامه ها وارسال کلیه برنامه ها برای واحدهای دیگر در دانشکده وهماهنگی با آنها
    7-     اداره امور کلاسها
    8-     برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
 
    9-      تهیه و تنظیم لیست ها وگزارشات مختلف مربوط به آموزش
   10-     تهیه پیش نویس طرح های مختلف
    11 -    جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به دانشجویان
    12-     تهیه گزارشات مربوط به وضع تحصیلی دانشجویان
    13-    پاسخ به سئوالات مربوط به نمرات و امتحانات 

    14-    تنظیم دروس و واحدهای درسی دانشجویان
    15-    تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات روزمره وصدور گواهی اشتغال به تحصیل
    16 -   تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان بصورت دستی والکترونیکی
    17  -  وارد کردن ریز نمرات دانشجویان در کامپیوتر و تهیه کارنامه هر نیمسال آنها
    18 -   همکاری و راهنمایی دانشجویان در طول تحصیل
    19-    اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق برد و نمایندگان کلاس وسایت
    20-    بر گزاری کلاس قوانین و مقررات آموزشی وانضباطی وچگونگی انتخاب واحد اینترنتی در بدو ورود دانشجویان جدید در هر سال
    21-    تعیین نفرات اول تا سوم هرورودی درنیمسال تحصیلی وسال تحصیلی
 
    22-    انجام امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجويان شامل:
        الف:انتقال   ب:جابجايي   ج:تغيير رشته   د:ميهماني و انجام مكاتبات مربوطه
    23-    مطابقت وضعيت تحصيلي دانش آموختگان از نظر طول سنوات؛تعداد واحد هاي گذرانده شده و تعداد واحد اخذ شده و بررسي وضعيت ترم هاي مشروطي و معدل گيري همراه با كنترل دروس عمومي و عدم  مغايرت     پرونده با مقررات آموزشي.
    24 -    انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان
    25-     برنامه ریزی وهماهنگی مراسم روز باز دانشگاه جهت معرفی دانشکده به داوطلبان ورود به دانشگاه
    26-     انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان استعدادهای درخشان وستاد شاهد وایثار گرومعرفی دانشجویان برتر به اداره کل آموزش جهت جشن دانش وپویش
    27-     برگزاری برنامه حسن استقبال دانجشویان وبرنامه معرفی مسئولین دانشکده
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-16 14:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ