دفتر استعدادها و عملكردهاي درخشان شاخه اي از معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي باشد كه براي اولين بار در سال 1381 تأسيس گرديد.
اهداف عمده اين دفتر عبارت است ازجذب، هدايت و حمايت از دانشجويان داراي عملكرد درخشان به منظور تعالي و رشد توانائيها و استعدادهاي اين دانشجويان برجسته برآنيم با ايجاد تعامل مناسب با دانشجويان بتوانيم زمينه شكوفايي استعدادها را فراهم نمائيم.

با توجه به آئین نامه استعداد درخشان و همچنین تصمیم ریاست دانشکده تسهیلات رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان دانشکده ارائه گردید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-26 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ