نام و نام خانوادگي: منصور سخندانی

تحصيلات :
كارشناس ارشد پرستاري

سمت: سرپرست معاونت آموزشي دانشكده پرستاري حضرت زهرا(س) آباده

 
معاونت آموزشی با زیر مجموعه هائی متشکل از خدمات آموزشی ، اساتید ( رسمی ، حق التدریس ) و دانشجویان رسالت و وظایفی در تربیت پرستاران توانا ، با ایمان و با وجدان به عهده دارد که این امر با راهنمایی و سرپرستی دلسوزانه ریاست محترم و همکاری صمیمانه همکاران ديگر امکان پذیر خواهد بود .
رسالت معاونت آموزشی :
1-    برنامه ریزی آموزشی   
2-    اجراي برنامه ها
3-     ارزشیابی برنامه ها
وظایف معاونت آموزشی :
1-    تهیه و تدوین برنامه های کلاسی هفتگی مربوط به هر ترم
2-    تدوین برنامه های کارآموزی و کارآموزی در عرصه و هماهنگی هاي مربوطه
3-    انتخاب اساتید حق التدریس و پروازی
4-    پیگیری ارزیابی اساتید
5-    رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان و درخواست های نقل و انتقال
6-    پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب ، ریز نمرات ، فارغ التحصیلی وغیره )
7-    پیگیری امور مشاوره دانشجویی
8-    برگزاری جلسه شوراي آموزشی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل
9-    پیگیری برنامه های آموزشی مداوم از طریق بر گزاری کارگاه ها ، ژورنال کلاب و کنفرانس برای مربیان و اعضاي هیئت علمی و دانشجویان
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-9 9:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ