رديفنام استادمدرك تحصيلي 
1منصور سخندانيكارشناس ارشد پرستاري(عضو هيأت علمي) CV
2سعید حمیدی زادهکارشناس ارشد پرستاری ( عضو هیأت علمی) CV
3فریدون جهانگیرکارشناس ارشد پرستاری گرایش مدیریت بهداشت جامعه(عضو هیأت علمی)CV
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-20 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ