وظایف روابط عمومی:

 


1-جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیت های دانشکده وانتشار آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات بمنظور آگاهی مردم از پیشرفت ها ونتایج فعالیت های دانشکده

  2-گردآوری آمار و عملکرد فعالیت های بخش های مختلف واحد ذیربط و ارسال ماهانه آن به روابط عمومی به صورت خلاصه

  3- انجام سریع ماموریت های محول از طرف روابط عمومی ،همچون انتقال پیام ها و اطلاعیه های مورد نظر روابط عمومی به صورت خلاصه

  4-پیگیری های لازم امور مربوط به رسانه های گروهی در واحد ذیربط مانند جلسات مصاحبه ،تهیه گزارش از مراسم جهت اعلام در رسانه ها تهیه جوابیه های لازم در رابطه با مسائل مطرح در رسانه ها

5
-انجام برخی فعالیت های ارتباطی در میان کارکنان ،مسئولین و سایر امور مشابه به عنوان شعبه روابط عمومی در واحد ذیربط با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه و همچنین انعکاس مسائل و مشکلات موجود و تسهیل در ایجاد ارتباطات و دوسویه روابط عمومی با کارکنان ،مسئولین و مخاطبین

  6-تهیه وتنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی

7-مطالعه سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایت های مرتبط با حوزه فعالیت دانشکده پرستاری وانعکاس اخبار در سایت دانشکده

  8-انجام امور مربوط به برگزاری کنفرانس های خبری و انجام مصاحبه های مطبوعاتی

  9-حضور در مراسم ها و تهیه گزارش ،عکس و فیلم برای سایت دانشکده به دانشگاه

  10-تهیه اعلامیه ،اطلاعیه و بروشورهای رویداد های مختلف دانشکده

  11-دریافت و انعکاس اخبار صورتجلسات و رویداد های واحدهای مختلف دانشکده

  12-هماهنگی جهت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با کارکنان ،دانشجویان و مسئولین

  13-انجام دیگر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-18 10:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ