دکتر علیرضا توکل.ریاست دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) آباده


نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا توکل
                          
سمت :  ریاست دانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) آباده 

 

شرح وظايف رياست :

1 - نظارت بر عملكرد معاونين و ايجاد هماهنگي در امور آموزشي،پژوهشي ، فرهنگي ، دانشجويي و اداري مالي

2 - نظارت بر حسن اجراي امور محوله به واحدهای مختلف

3 - ارزيابي عملكرد ساليانه واحدهاي مختلف

4 - نظارت بر حسن اجراي مصوبات رياست دانشگاه

5 - مديريت برنامه ريزيهاي ساليانه و استراتژيك

6 - تلاش در جهت ارتقاء علمي - فرهنگي كادر آموزشي ،اداري و دانشجويان

7- مدیریت برنامه عملیاتی واحدهای مختلف و ارائه بازخورد به آنها

8- نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف و ارائه بازخورد به آنها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-29 18:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ