خ
دمات کتابخانه:

·               ثبت نام اعضاى هيئت علمى، دانشجويان وکارمندان جهت عضويت درکتابخانه بر طبق ضوابط
·               پاسخگويى به تمامی مراجعين 
·               راهنمايى مراجعين و دانشجويان جهت استفاده از منابع کتابخانه 
·               امانت کتب وساير منابع کتابخانه طبق ضوابط 
·               تحويل گرفتن کتب امانتى وساير منابع
·               جستجوى اطلاعات درپايگاههاى اطلاعاتى کتابخانه براى مراجعين
·                   فايل نمودن کتب برگشتى در قفسه ها
·               قفسه خوانى و برطرف نمودن اشکالات موجود در کتب و مشخص نمودن مفقودى ها 
·               انتخاب کتابهاى فرسوده و فرستادن آنها به صحافي 
·               تسويه حساب اعضاء
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-11 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ