آيين نامه :
ويرايش جديد آيين نامه کتابخانه در هشت ماده  و ده تبصره به منظور توسعه خدمات اطلاع رساني و هماهنگي و يکدست سازي ارائه خدمات در مورخ 05/03/1389 تنظيم گرديده است   
 
آيين نامه  کتابخانه:
 
   
تعداد و مدت امانت منابع کتابخانه:
 
 
اعضا
تعداد منبع
مدت امانت
کادر آموزشی
6 جلد
15 روز
دانشجو
3 جلد
7 روز
کارکنان
2 جلد
7 روز
 


 تبصره 1. مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد.
تبصره 2. مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند.
 
 
افراد در صورت عضویت در کتابخانه واحد مربوطه با رعایت شرایط زیر، می توانند از منابع سایر کتابخانه های دانشگاه استفاده نمایند:
الف. اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه می باشد و کاربر در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود می باشد.
ب. کتابخانه هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه فضای مطالعه و سایر امکانات به اعضا سایر کتابخانه ها ندارد.
 
جریمه دیرکرد:
 
تاخیر به مدت 7 روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ 2000 ریال جریمه محاسبه خواهد شد.
تاخیر بیش از 7 تا 15 روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ 3000 ریال محاسبه خواهد شد.
تاخیر بیش از 15 روز برای اولین بار اخطار و پس از 15 روز منجر به تعلیق و عدم سرویس دهی به مدت 2 ماه خواهد شد، بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.
در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار کارت عضویت فرد باطل می شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-21 13:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ