عضویت:
جهت عضویت و استفاده از منابع کتابخانه، فرم الکترونیک درخواست عضویت را تکمیل نموده؛ سپس با ارائه یک قطعه عکس و کپی کارت دانشجویی/ کپی حکم کارگزینی به کتابخانه مراجعه فرمایید.
آدرس کتابخانه الکترونیک: http://elib.sums.ac.ir/
(حتما از مرورگر  Mozilla Firefoxاستفاده نمایید)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-11 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ