آدرس: استان فارس - شهرستان آباده - میدان آزادی -ابتدای بلوار بوعلی-  ساختمان انتهایی شبکه بهداشت و درمان -  دانشكده پرستاري حضرت زهرا(س) آباده

تلفن تماس :07144349592-07144361280
امور آموزش: داخلی 1
مدیریت فرهنگی دانشجویی: داخلی 2
امور عمومی: داخلی 3
معاونت آموزشی: داخلی 4
کتابخانه: داخلی 5
روابط عمومی: داخلی 6
امورمالی: داخلی 7
ریاست: داخلی 8
فاکس: داخلی9


امور عمومی و معاونت پژوهشی: 44364091


كد پستي : 7391983688

پست الکترونیک:
abadnurse@sums.ac.ir , nursecollege@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-5 9:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ